• प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) रंगद्रव्यांचे फैलाव उपकरण

    प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) रंगद्रव्यांचे फैलाव उपकरण

    रंग देण्यासाठी रंगद्रव्ये पेंट्स, कोटिंग्ज आणि शाईमध्ये विखुरली जातात.परंतु रंगद्रव्यांमधील बहुतेक धातू संयुगे, जसे की: TiO2, SiO2, ZrO2, ZnO, CeO2 हे अघुलनशील पदार्थ आहेत.यासाठी त्यांना संबंधित माध्यमात विखुरण्यासाठी प्रभावी माध्यमांची आवश्यकता असते.प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) फैलाव तंत्रज्ञान सध्या सर्वोत्तम फैलाव पद्धत आहे.प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) पोकळ्या निर्माण होणे द्रव मध्ये असंख्य उच्च आणि कमी दाब झोन निर्मिती.हे उच्च आणि कमी दाब झोन सतत घन समभागावर परिणाम करतात...