• प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) व्हिस्कस सिरेमिक स्लरी मिक्सिंग होमोजेनायझर

    प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) व्हिस्कस सिरेमिक स्लरी मिक्सिंग होमोजेनायझर

    स्लरी उद्योगात प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) फैलावचा मुख्य उपयोग सिरेमिक स्लरीच्या विविध घटकांना विखुरणे आणि परिष्कृत करणे आहे. प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) कंपनामुळे प्रति सेकंद 20,000 पट शक्ती लगदा आणि स्लरीच्या विविध घटकांचा आकार कमी करू शकते.आकार कमी केल्याने कणांमधील संपर्क क्षेत्र वाढते आणि संपर्क जवळ येतो, ज्यामुळे कागदाचा कडकपणा लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो, ब्लीच होण्याची अधिक शक्यता असते आणि वॉटरमार्क आणि तुटणे टाळता येते.अल्ट्रासोनिक आहे...
  • प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) पेपर लगदा फैलाव मशीन

    प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) पेपर लगदा फैलाव मशीन

    पेपर इंडस्ट्रीमध्ये प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) फैलावचा मुख्य उपयोग कागदाच्या लगद्याच्या विविध घटकांना विखुरणे आणि परिष्कृत करणे आहे. प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) कंपनामुळे प्रति सेकंद 20,000 पट शक्ती लगदाच्या विविध घटकांचा आकार कमी करू शकते.आकार कमी केल्याने कणांमधील संपर्क क्षेत्र वाढते आणि संपर्क जवळ येतो, ज्यामुळे कागदाचा कडकपणा लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो, ब्लीच होण्याची अधिक शक्यता असते आणि वॉटरमार्क आणि तुटणे टाळता येते.तपशील: ADVANTA...